SMC™-50

smc-50Nové softstartéry SMC-50 představují nejvýkonnější řadu softstartérů firmy Allen-Bradley. Jsou určeny pro aplikace, kde je vyžadováno přesné řízení rozběhu a doběhu asynchronních motorů, efektivní řízení krouticího momentu a rozšířená diagnostika. Softstartér již ve standardním provedení umožňuje 9 režimů pro rozběh motoru, včetně řízení momentu, které umožnuje šetrnější rozběh než standardní napěťová rampa (soft start). Softstartér lze zapojit klasicky třemi vodiči (Line) nebo 6-ti vodičí, tzv. „uvnitř trojúhelníka“ (Delta). Dimenzování softstartérů lze dle konkrétní aplikace jako Normal Duty (čerpadla, kompresory, apod.) nebo jako Heavy Duty (odstředivé ventilátory, drtiče, mixéry, apod.). Standardní vlastnosti softstartérů lze také dále rozšířit díky opčním kartám, které zvyšují funkční vlastnosti softstartérů (PTC, rozšiřující IO, komunikace, nastavovací modul, apod.). Nově softstartér disponuje rozšířeným monitorováním napájecí sítě, podrobnějším měřením provozních veličin a rozsáhlou diagnostikou softstartéru, včetně paměti 100 posledních alarmů s reálným časem.

 

Klíčové vlastnosti

 • Mikroprocesorem řízený tyristorový softstartér (SCR)
 • Proudové rozsahy: 90 A – 831A
 • Napěťový rozsah: 200…690V AC
 • Zapojení LINE nebo DELTA
 • Řízené všechny tři fáze
 • Volba provedení softstartérů:
  • S interním bypassem
  • Bez interního bypassu
 • 17 rozběhových a doběhových režimů nyní v základním provedení
 • 3 porty pro rozšiřující opční moduly
 • Nadproudová ochrana motoru
 • Měření napětí a proudu v každé fázi
 • Diagnostika a měření
 • Komunikace DPI
 • Režim pro úsporu energie
 • Záznam posledních 100 událostí s časovou značkou
 • Možnost řízení externího bypassu
 • Lakované desky plošných spojů
 • Vyjímatelné svorkovnice interních i opčních vstupů/výstupů pro snadné zapojení
 • Hodiny reálného času pro záznam časové značky pro Alarm/Fault

 

Režimy řízení

Rozběhové režimy

SMC-50 nabízí následující standardní rozběhové režimy:

 • Soft Start
 • Řízení odstředivých čerpadel - Pump Control

Tento režim omezuje rázy v potrubí během rozběhu a brždění odstředivých čerpadel díky pozvolnému zrychlování a zpomalování motoru (po S-křivce). Mikroprocesor analyzuje charakteristiky motoru a generuje příkazy, které řídí motor a omezují možnost vzniku rázů v systému.

 • Lineární rozběh a doběh motoru

Tento režim rozběhu umožňuje udržovat lineární rozběhovou a doběhovou rampu ve stanoveném čase. To je možné díky patentovanému algoritmu určování aktuálních otáček. Poznámka: Není zapotřebí externí snímač otáček.

 • Dvojí rozběhová rampa - Dual Ramp Start
 • Torque Control Start

Řízení momentu umožňuje plynulejší rozběh a doběh motoru, než u režimu soft start (napěťová rampa). Výsledkem bývá menší mechanické namáhání zátěže a přesné řízení doby rozběhu a doběhu.

 • Start s okamžitým plným napětím - Full Voltage Start
 • Proudové omezení
 • Režim nízkých otáček - Preset Slow Speed
 • Režim pro oteplení vinutí - Integral Motor Winding Heater (starting feature)

 

Doběhové režimy

SMC-50 nabízí následující standardní doběhové režimy:

 • Volný doběh setrvačností zátěže
 • Soft Stop
 • Lineární doběh
 • Řízený doběh pro čerpadla - Pump Stop

 

Brzdící režimy

SMC-50 nabízí následující standardní brzdící režimy:

 • SMB (Smart Motor Braking)

Tento režim je určen pro aplikace vyžadující zkrácení doby zastavení. SMC využívá mikroprocesorový systém, který pouští brzdný proud do standardního asynchronního motoru bez dalšího přídavného vybavení. Brzdný proud je nastavitelný od 0 do 400% jmenovitého proudu motoru. Mimo jiné, k vypnutí brzdného proudu do motoru dojde při nulové rychlosti rotoru.

 • Slow Speed with Braking (nízké otáčky s brzděním)
 • Accu-Stop™

Tento režim kombinuje výhody režimů Preset Slow Speed a SMB Smart Motor Braking. Režim přibrzdí motor z plné rychlosti na přednastavenou a pak zabrzdí do úplného zastavení.

 • Řízení externí brzdy - External Braking Control

 

Provozní režimy

SMC-50 nabízí následující provozní režimy:

 • Normální režim: SCR Control — Normal Run Operation
 • Režim pro úsporu energie: SCR Control — Energy Saver Run Operation
 • Režim s externím bypassem: External Bypass — Optional Run Operation
 • Nouzový režim: Emergency Run

 

 

Normální režim: SCR Control — Normal Run Operation

V tomto režimu jsou výkonové moduly (tyristory SCR) využity jak pro řízení rozběhu, doběhu (mimo samovolný doběh), tak i vlastního chodu. Výsledkem speciálních algoritmů je dosaženo velice přesné řízení napětí, proudu a výsledného momentu.

 

Režim pro úsporu energie: SCR Control — Energy Saver Run Operation

Tento režim se obvykle využívá v aplikacích, kde je po delší dobu běžící motor lehce zatížen nebo běží naprázdno. SMC-50 nepřetržitě monitoruje pomocí vnitřních zpětnovazebních obvodů zatížení motoru a v případě potřeby sníží napětí dodávané do motoru. Díky diagnostice máme možnost sledovat procentuální úsporu energie.

 

Režim s externím bypassem: External Bypass – Optional Run Operation

V tomto režimu je použit externí stykač pro přemostění softstartéru po skončení rozběhu. Polovodiče jsou využity pouze pro řízení rozběhu, popř. doběhu (záleží na nastavení). Řízení stykače je provedeno pomocí reléového výstupu softstartéru. Nadproudová ochrana motoru při přemostění může být zajištěna pomocí volitelné karty 150-SM2 a převodníku řady 825-MCMxx.

 

Nouzový režim: Emergency Run

V případě sepnutí vstupu, který je nakonfigurován na nouzový režim, dojde k deaktivaci systémových chyb. Tím se zamezí odstávkám technologie v případě chyby.

 

smc-50 2Motorová ochrana, chyby a alarmy

 • motorová nadproudová ochrana, nastavitelná třída ochrany 5-30
 • detekce zablokování motoru při běhu a rozběhu
 • uživatelsky konfigurovatelné chyby a alarmy (nově i informace o kvalitě napájecího napětí)
 • uživatelsky konfigurovatelné chyby a alarmy motoru určené pro informaci o plánovaných údržbách
 • paměť chyb a alarmů (až 100 událostí s detailními informacemi o času, datu, změně parametrů, režimu chodu, apod.)
 • manuální resetování chyb na panelu softstartérů, tlačítko PUSH-TO-RESET/HOLD-TO-TEST

 

Měření

 • Proudy každé fáze + průměr
 • Napětí je měřené v chodu i v zastaveném stavu
 • Frekvence sítě
 • Činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, aktuální spotřeba energie, atd.
 • Účiník
 • Hodnota proudu při posledních pěti startech
 • Harmonické zkreslení / kvalita sítě
 • Úspora energie u režimu Energy Savings
 • Moment motoru
 • Otáčky motoru při režimu lineárního řízení rozběhu a doběhu
 • Provozní časy
 • Čas posledního cyklu (od signálu start po signál stop)
 • Skutečný rozběhový čas – SMC-50 uchovává 5 posledních rozběhových časů (od signálu start po dosažení jmenovitých otáček)
 • Počet celkových startů softstartérů

 

smc-50 3Komunikace DPI

SMC-50 nabízí až 4 porty pro možnost připojení obslužných přístrojů 20-HIM nebo komunikačních karet 20-COMM-X. Samozřejmostí je plná podpora softwarů DriveExplorer nebo DriveTools. Všechny 4 porty mohou být současně obsazené.

Typ protokolu

Katalogové číslo

DeviceNet

20-COMM-D

ControlNet

20-COMM-C

Profibus

20-COMM-P

RS-485

20-COMM-S

InterBus

20-COMM-I

EtherNet/IP

20-COMM-E

RS485 HVAC

20-COMM-H

ControlNet (Fiber)

20-COMM-Q

CANopen

20-COMM-K

 

Nastavení parametrů a konfigurace

Máme na výběr několik možností pro konfiguraci:

 

Základní modul pro nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů (150-SM6)

smc-50 4Tento modul je určen pro nastavení klíčových parametrů (režimy pro start, stop, rozběhové a doběhové časy, FLA, apod.). Na panelu jsou také LED diody pro signalizaci chyby a alarmu.

Modul může být po nastavení vyjmut a použit pro konfiguraci dalších softstartérů.

 

 

 

 

smc-50 5Obslužný přístroj LCD HIM (20-HIM-A6)

Obslužný přístroj nabízí možnost komfortního nastavení softstartérů, přístup ke všem parametrům a přehlednou diagnostiku. Lze objednat ve verzi pro montáž do softstartérů nebo na dveře rozvaděče a to i v krytí IP66.

 

Software

Možnost konfigurace softstartérů, záloha nastavení a rozšířená diagnostika. Pro připojení s PC slouží USB převodník 1203-USB.

  

 

smc-50 6Standardní a rozšířené vstupy / výstupy

SMC-50 je standardně vybaven dvěma vstupy 24V DC. Funkci vstupů lze volně konfigurovat a stav jednotlivých vstupů lze vyčítat přes komunikaci.

SMC-50 je standardně vybaven dvěma reléovými výstupy. Funkci výstupů lze volně konfigurovat včetně on/off časovače. Samozřejmostí je i možnost ovládat výstup přes komunikaci.

 

Rozšířené vstupy / výstupy

Díky modulu 150-SM4 Digital I/O lze základní vybavení rozšířit o 4 vstupy 120/240V AC a 3 reléové výstupy. Tyto vstupy/výstupy mají stejné možnosti jako ty základní. Modul 150-SM3 dále rozšiřuje funkčnost o analogové vstupy/výstupy (napěťové nebo proudové).

 

 

Rozšířená karta pro funkce PTC, detekce zemního spojení a připojení převodníku pro externí měření proudu

Modul 150-SM2 slouží pro připojení PTC, proudového transformátoru pro indikaci zemního spojení (825-CBCT) a převodníku (825-MCMxxx), který měří proud v případě použití externího bypassu.

 smc-50 7

 

 

 

Příslušenství

Popis

Kompatibilní porty

Maximální počet karet / softstartér

Kat. č.

smc-50 9

PTC, zemní spojení, & proudová zpětná vazba

7 & 8

1

150-SM2

smc-50 15

Analogové I/O: 2 analogové vstupy (napěťové nebo proudové) a 2 analogové výstupy (napěťové nebo proudové)

7, 8, 9

3

150-SM3

smc-50 10

Digitální I/O: 4 AC vstupy a 3 reléové výstupy

7, 8, 9

3

150-SM4

smc-50 11

Základní modul pro konfiguraci — otočné a DIP přepínače

7, 8, 9

1

150-SM6


Převodníky

Popis

Proud

Kat. č.

smc-50 12

3-fázové měření proudu + 3m kabel

30…180 A

825-MCM180

181…520

⋆‡

825-MCM20

Kabel (náhradní) Bul. 825-P to Bul. 825-MCM Connection

825-MCA

⋆Převodník s modulem 150-SM2 poskytuje proudovou zpětnou vazbu při provozu s externím bypassem.

‡Vyžaduje použití převodního transformátoru na 5A sekundár. Dodávka zákazníka.

 

Popis

Převodní poměr

Kat. č.

smc-50 13

Proudový transformátor

100:1

825-CBCT

⋆ Spolu s modulem 150-SM2 poskytuje informaci o zemním spojení

Poznámka: Tato funkce je určena pouze jako monitorovací a není určena pro odpojovací obvod a ochranu osob.

 

Ochranné moduly ⋆ ‡

smc-50 18

Proudový rozsah

Popis

Kat. č.

90A...520A

108A…480A

Ochranný modul, 480V

150-F84L

Ochranný modul, 600V

150-F86L

⋆ Stejné moduly je možné montovat jak na vstup, tak i na výstup softstartérů. Použití ochranných modulů je velmi doporučené. V aplikacích, kde jsou vyžadovány oba ochranné moduly, je nutné objednat 2 kusy.

‡ Ochranné moduly nesmí být montovány na výstup softstartérů v aplikacích, kdy je zapojení motoru „uvnitř trojúhelníka“ nebo s režimy pump, braking nebo lineární řízení rozběhu/doběhu.

 

Kryt svorek

Popis

Pro softstartéry

Kat. č.

smc-50 16

Kryt Svorek, kabel 250 MCM

150-S108…

150-S135…

150-TC1

Kryt Svorek, kabel 250 MCM

150-S201…

150-S251…

150-TC2

Kryt Svorek, kabel 500 MCM

150-S317…

150-S361…

150-S480…

150-TC3

smc-50 17

Kryt Svorek, kabel 250 MCM

150-SB…

(pouze 90…180 A)

150-STCB

Přehledový katalog ke stažení zde: 150-td009_-en-p.pdf