PowerFlex 755T

Nová řada PowerFlex 755T rozšiřuje osvědčené portfolio frekvenčních měničů PowerFlex 753 a 755. Tato řada nabízí řešení pro aplikace vyžadující rekuperaci energie do sítě, nízký obsah harmonických nebo modulární a flexibilní systém.

Frekvenční měniče PowerFlex 755T jsou vyráběny v modulárním provedení, tak aby bylo možné snadno nabídnout požadovaný výkon a funkčnost dle konkrétních požadavků zákazníka. Modulární provedení rovněž nabízí tu výhodu, že umožňuje snadnou a rychlou výměnu jednotlivých dílů a zjednodušuje požadavky na náhradní díly.

Nové frekvenční měniče nabízí vylepšenou metodu vektorového řízení s názvem TotalFORCE. Tato patentovaná metoda řízení vektorového výstupního proudu motoru umožňuje precizní a rychlé řízení rychlosti, momentu či polohy. Díky novým funkcím Load Observer a Adaptive Tuning je zaručen bezproblémový provoz a snížení času na uvedení do provozu.

Nová řada měničů frekvence Powerflex 755T je nabízena ve třech variantách:

 

powerflex-755t-1

 

 

 

PowerFlex 755TL – frekvenční měnič s nízkým obsahem harmonických a s možností regulace účiníku. Při použití měniče PowerFlex 755TL není nutné využívat v aplikaci vícevinuťové transformátory nebo pasivní či aktivní filtry pro potlačení vyšších harmonických. Již ve standardním provedení měnič splňuje normu IEEE 519 (harmonické zkreslení 5% a méně).

Hlavní výhody:

 • Řízení hodnoty cos ϕ
 • Nízká přirozená hodnota THDi eliminuje potřebu vícevinuťových transformátorů či harmonických filtrů
 • Kombinace nízkého objemu harmonických a příznivého účiníku snižuje nároky na mohutnost napájecích obvodů
 • Vektorového řízení TotalFORCE
 • Společné konfigurační rozhraní s ostatními měniči Powerflex, tj. Studio 5000 či Connected Components Workbench

Základní vlastnosti:

Výkon pro napájení 400/480 V

160 – 1250 kW

Výkon pro napájení 600/690 V

200 – 1400 kW

Komunikační rozhraní

Vestavěný dvouportový Ehernet/IP, ostatní rozhraní prostřednictvím option modulů pro PF750

Bezpečnost

Safe Torque Off

Safe Torque Off pomocí komunikačního protokolu CIP Safety

Safe Speed Monitor

Okolní teploty

Max. 40 °C

S omezením výkonu až 55 °C

Provedení krytí

IP21 nebo IP54, skříň rozvaděče Rittal

 

 

PowerFlex 755TR – frekvenční měnič nabízí aktivní usměrňovač (AFE), který umožňuje rekuperovat elektrickou energii zpět do sítě. Toto řešení také poskytuje nízké harmonické zkreslení a možnost regulovat účiník. Návrh frekvenčních měniče splňuje normu IEEE 519 (harmonické zkreslení 5% a méně).

Hlavní výhody:

 • Rekuperace energie při brzdění zvyšuje celkovou účinnost zařízení
 • Nízká hodnota THDi eliminuje potřebu vícevinuťových transformátorů či harmonických filtrů
 • Řízení hodnoty cos ϕ
 • Zařízení nepotřebuje brzdné rezistory
 • Vektorového řízení TotalFORCE
 • Nízké nároky na obestavěný prostor
 • Kombinace nízkého objemu harmonických a příznivého účiníku snižuje nároky na mohutnost napájecích obvodů
 • Společné konfigurační rozhraní s ostatními měniči Powerflex, tj. Studio 5000 či Connected Components Workbench

Základní vlastnosti:

Výkon pro napájení 400/480 V

7.5 – 3640 kW

Výkon pro napájení 600/690 V

11 – 4550 kW

Komunikační rozhraní

Vestavěný dvouportový Ehernet/IP, ostatní rozhraní prostřednictvím option modulů pro PF750

Bezpečnost

Safe Torque Off

Safe Torque Off pomocí komunikačního protokolu CIP Safety

Safe Speed Monitor

Okolní teploty

Max. 40 °C

S omezením výkonu až 55 °C

Provedení krytí

IP21 nebo IP54, skříň rozvaděče Rittal

 

powerflex-755t-2

 

 

PowerFlex 755TM – modulární systém nabízí moduly aktivních usměrňovačů (AFE) s možností rekuperace a motorové moduly (střídače). Hlavní předností modulárního provedení je možnost komplexního řešení vícemotorových aplikací. S využitím společného usměrňovače (AFE) a jednotlivých střídačů lze velmi zjednodušit vlastní instalaci a snížit náklady na instalaci, kabeláž a pracnost. Díky společné stejnosměrné sběrnici lze energii sdílet mezi pohony a docílit tak značné úspory elektrické energie. Díky aktivnímu usměrňovači (AFE) měniče splňují normu IEEE 519 (harmonické zkreslení 5% a méně).

Hlavní výhody:

 • Kombinací vhodných střídačů připojených na centrální DC sběrnici lze dosáhnout optimální velikosti pohonného systému a stále udržet minimální rozměry zařízení
 • Nízká hodnota THDi eliminuje potřebu vícevinuťových transformátorů či harmonických filtrů
 • Kombinace nízkého objemu harmonických a příznivého účiníku snižuje nároky na mohutnost napájecích obvodů
 • Vektorového řízení TotalFORCE
 • Řízení hodnoty cos ϕ
 • Společné konfigurační rozhraní s ostatními měniči Powerflex, tj. Studio 5000 či Connected Components Workbench

Základní vlastnosti:

Výkon pro napájení 400/480 V

87 – 4358 kW

Výkon pro napájení 600/690 V

84 – 4714 kW

Komunikační rozhraní

Vestavěný dvouportový Ehernet/IP, ostatní rozhraní prostřednictvím option modulů pro PF750

Bezpečnost

Safe Torque Off

Safe Torque Off pomocí komunikačního protokolu CIP Safety

Safe Speed Monitor

Okolní teploty

Max. 40 °C

S omezením výkonu až 55 °C

Provedení krytí

IP21 nebo IP54, skříň rozvaděče Rittal

 

powerflex-755t-3

 

 

 

Shrnutí vlastností nových frekvenčních měničů PowerFlex 755T

 • Široký výkonový rozsah
 • Globální napěťové rozsahy
 • Aktivní usměrňovač (AFE) s možností rekuperace, nízká hodnota THDi
 • Modulární provedení pro snadný návrh, instalaci a servis frekvenčních měničů
 • Vylepšené řízení TotalFORCE
 • Snížení času na uvedení do provozu díky funkcím Load Observer a Adaptive Tuning.
 • Pomocí funkcí Load Observer a Adaptive Tuning frekvenční měnič monitoruje chování stroje, které se může během provozu měnit, a automaticky kompenzují změny, které nastanou.
 • Standardně je měnič vybaven komunikací Ethernet/IP s dvěma Ethernetovými porty s podporou protokolu DLR
 • Prediktivní diagnostika a údržba - pomáhá zvýšit produktivitu stroje sledováním provozních podmínek a výpočtem zbývající životnosti určitých komponent frekvenčního měniče. Díky této funkci mohou být v případě potřeby včas přijata preventivní opatření.
 • Široké možnosti pro strojní bezpečnost - Safe Torque Off (STO) nebo Safe Limited Speed (SLS). Nová je zde možnost zvolit kartu STO s podporou Ethernetového protokolu CIP Safety, což umožní přímé ovládání funkce STO z řídicího systému GuardLogix nebo Compact GuardLogix.
 • Příslušenství shodné s frekvenčními měniči PowerFlex 753/755
 • Šířka modulů LCL harmonického filtru, vstupního usměrňovače a výstupního střídače pouze 230mm
 • Možnost dv/dt filtru jako option - snižuje namáhání izolace motoru a prodlužuje jeho životnost
 • Roll in / roll out design – jednotlivé moduly lze individuálně vyjímat. Napájecí i motorový kabel zůstávají zapojeny na přípojnicích ve skříni.

Technická dokumentace v češtině: ZDE