Produkty | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Navrhovanie bezdrôtových sietí - formulár

V případě, že nemáte zkušenosti s používáním bezdrátových rádiových datových modemů nebo jestliže je Váš systém komplikovaný a nejste si jisti, jak síť navrhnout, neváhejte se s námi spojit.

Jakkoli je Váš systém malý, je dost velký pro nás! Jestliže nemáte zdroje nebo znalosti pro konkrétní aplikaci, jsme připraveni pomoci Vám. Neváhejte se tedy spojit s námi. Požadavky při plánování sítě, podobně jako u jiných technických úkolů návrh rádiové sítě vyžaduje řadu pravidel, která je třeba dodržet pro získání požadovaného výsledku.

Je třeba brát v úvahu vlastní rádiové spojení a kompatibilitu okolního systému. Prvním krokem při navrhování je vyhodnotit požadavky prostředí systému, geografii a místní zákony o rádiových frekvencích a vysíláních. Dále specifikovat datový protokol, druhy rozhraní, maximální dobu odezvy atd.

Pro jasnou specifikaci jsme pro Vás připravili formulář, do kterého můžete vyplnit všechny potřebné informace, které jsou důležité pro vypracování návrhu bezdrátové sítě.

Here are 7 points for identifying the project and 10 points to discuss about the application for starting.

Project identification 

Company name: *
Název firmy
Name: *
Jméno a příjmení
Phone number: *
Telefon
E-mail: *
E-mail
Project name:
Název projektu
Industry or Vertical market
Průmysl nebo marketing
Short description (100-150 characters)
Krátký popis (100-150 znaků)
* necessary to fill

Application information

Country of installation
Země instalace
Number of radios
Počet radiomodemů
Mobility:
Umístění radiomodemů
Devices and equipments
connected to the wireless network :
Zařízení a vybavení připojené
do bezdrátové sítě
Type of link(s) (Serial, Ethernet…)
Typ Linky (sériová, Ethernet)
Protocols
Protokoly
Types of data to transport
Typ přenosu dat
Maximum data throughput of devices
and equipments communicating
wirelessly (bauds, Kbits/s, Mbits/s...).
Maximální objem přenášených dat
Longest distance between antennas
Nejdelší vzdálenost mezi anténami
RF cable lengths between radios
and antennas
Délka kabelu mezi radiomodemem
a anténou
Eventual obstacles, fix or mobiles,
between antennas (building, trees…).
Případné překážky mezi anténami, pevné
nebo pohyblivé
Opište text z obrázku

I agree with the processing of personal data within the GDPR
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rámci GDPR