PLATNOST CENÍKU: od 2.12.2023 do vydání nového ceníku

Prodávající si pro dobu platnosti ceníku  vyhrazuje jednostranné právo na změnu uvedených cen

Ceny uvedené v tomto ceníku nejsou právně vymahatelné

MĚNA: EUR/CZK

V cenách je zahrnuto clo a doprava do sídla společnosti

Ceny uvedené v EUR účtujeme v Kč dle kurzu ČNB platného v den fakturace