Hledáte cestu, jak lépe ochránit Vaše investice do strojních zařízení? Rádi byste minimalizovali riziko jejich neplánovaných odstávek? Firma ControlTech společně s Rockwell Automation představuje řešení v podobě pokročilého monitorování strojů pomocí komplexní diagnostiky vibrací a svodových proudů. Systém určený pro jejich analýzu se jmenuje Dynamix.

 

Vibrace jsou charakteristickým průvodním jevem chodu všech točivých strojů. Vznikají především v důsledku nevyváženosti, nesouososti, mechanických ztrát, tření, opotřebení ložisek, kavitace, excentricity, turbulentního proudění a mnoha dalších jevů. Za okolností, kdy se jedná o běžné provozní vibrace stroje, nemusí být z krátkodobého i dlouhodobého hlediska ohrožena jeho provozuschopnost. Ovšem pokud jsou některé části stroje přetíženy, může dojít k překročení úrovně vibrací nad přípustnou úroveň. Tento stav má vždy negativní vliv na technický stav a provozuschopnost stroje. Určitou představu o stavu stroje lze získat vizuální kontrolou jeho jednotlivých částí nebo např. použitím jednoduchého měření vibrací, kdy je snímána pouze jejich celková úroveň. Takový způsob kontroly je bohužel ve většině případů nedostatečný, protože nedokáže odhalit konkrétní opotřebenou součástku nebo zdroj přetížení. Detailní informaci o působících negativních vlivech lze získat pouze komplexní diagnostikou v celém frekvenčním spektru pomocí systému Dynamix.

 

 Diagnostika

 

Systém Dynamix se skládá z několika částí. Hlavní jednotka - měřící modul provádí měření a vyhodnocení informací z připojených snímačů. Jeho klíčovou vlastností je integrace do prostředí Logix 5000. Modul obsahuje dvojici stíněných portů RJ45, pomocí kterých lze komunikovat v rámci sítě Ethernet/IP s topologií DLR, hvězda nebo lineální. Samozřejmostí je také dostupný Add-on profil. Kromě svorkovnice pro připojení jednoho až čtyř snímačů vibrací umožňuje modul připojení dalších dvou snímačů pro TTL snímání rychlosti. K dispozici je také dvojitý vstup pro redundantní napájení modulu, dva neizolované vstupy, dva izolované výstupy a jeden reléový kontakt.

 

 Architektura

 

Další součástí systému Dynamix jsou samotné vibrační snímače - akcelerometry. Ty jsou k dispozici v několika provedeních s různými frekvenčními rozsahy - univerzální (0,8 - 19 kHz), nízkofrekvenční (1,5 - 10 kHz), vysokofrekvenční (0,8 - 20 kHz) a speciální (2 - 6 kHz). Mechanické upevnění snímačů k měřícím bodům je zajištěno pomocí magnetů, lepících podložek nebo šroubového připojení. Elektrické připojení k hlavnímu měřícímu modulu zajišťují integrované nebo samostatné kabely s přímými nebo úhlovými konektory.

 

Snimace

Funkčnost systému Dynamix lze rozšířit o další volitelné expanzní moduly. K dispozici je vstupní modul pro dvoukanálové připojení běžných snímačů rychlosti a současné konverzi signálů TTL na signál tachometru, reléový expanzní modul se čtyřmi přepínacími kontakty a také analogový expanzní modul se čtyřmi analogovými výstupy 4-20 mA.

 

 Dynamix