Síť EtherNet/IP

EtherNet/IP™ je otevřený průmyslový ethernetový protokol schopný zpracovávat diskrétní, bezpečnostní, pohybové nebo procesní aplikace. Protokol EtherNet/IP umožňuje zabezpečenou komunikaci v reálném čase mezi strojními zařízeními, systémy a podniky. Tato síť umožňuje odborníkům na informační technologie (IT) a provozní technologie (OT) snadněji splnit podnikové cíle.

Rockwell Automation je členem organizace ODVA, která definuje standardy a vyvíjí nástroje pro nasazení společného průmyslového protokolu Common Industrial Protocol (CIP). CIP je protokol aplikační vrstvy, sdílený rodinou průmyslových sítí EtherNet/IP, ControlNet™ a DeviceNet™. Zajišťuje průmyslové sítě, které přinášejí bezpečnost, časovou synchronizaci, řízení pohybu a přenos informací. Tento protokol poskytuje služby CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™ a CIP Security™.

 

Návrh sítí EtherNet/IP™

Promyšlený návrh průmyslové sítě může pomoci omezit rizika, nečekané náklady a budoucí problémy v reálném provozu. Pomůžeme Vám navrhnout zabezpečenou průmyslovou síť, která vyhovuje dnešním požadavkům a je připravená na rozšíření do budoucna. Když využíváte naše produkty průmyslových sítí, můžeme rychle navrhnout a nasadit síť v souladu se zásadami Converged Plantwide Ethernet (CPwE), průmyslovými normami a podnikovými požadavky.

 

Dokumenty o průmyslových sítích a zabezpečení

Společnosti Rockwell Automation a Cisco spolupracovaly na návrhu architektury konvergované celozávodní sítě Ethernet (CPwE). Tyto průmyslové referenční architektury poskytují uživatelům základy pro úspěšné nasazení nejnovějších technologií. Příručky pro návrh a implementaci zahrnují referenční architektury pro nasazení v celém závodu, otestované, ověřené a zadokumentované. na základě odborných znalostí společností Rockwell Automation a Cisco poskytují dokumenty základy nutné pro snížení rizika a úspěšné nasazení nejnovějších technologií optimalizovaných pro techniky oboru provozní (OT) i informační (IT) technologie.

 

Implementace

Chcete-li efektivně implementovat svou síť, musíte být schopni zvládnout řadu úloh. Můžeme vám pomoci orientovat se v celém procesu implementace, od splnění vašich časových a rozpočtových cílů až po zjednodušení nákupu zařízení různých dodavatelů. Využitím našich partnerství se společnostmi jako Cisco a Panduit můžeme nainstalovat robustní a zabezpečenou síť, která pomáhá zvýšit spolehlivost celé technologie. Nabízíme řadu implementačních služeb včetně projektů na klíč, předem připravených a přizpůsobených řešení.

 

Hardware

Dodáváme hardwarové prvky pro tvorbu sítí EtherNet/IP™ umožňujících plnou integraci průmyslových zařízení Rockwell Automation, stejně tak moduly umožňující integraci zařízení třetích stran komunikujících na bázi jiných průmyslových síťových protokolů. Navrhujeme průmyslové wifi sítě s využitím vysokorychlostních bezdrátových radiomodemů. Nabízíme řešení síťové komunikace na velké vzdálenosti prostřednictvím UHF/VHF radiomodemů a GSM radiomodemů.

 

Kybernetická bezpečnost

Hledáte způsob, jak zvýšit svoji úroveň zabezpečení? Můžeme vám pomoci osvojit si proaktivnější přístup k oblasti kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím komplexních služeb, u kterých se můžete s důvěrou spolehnout na to, že ochrání váš majetek. Náš přístup zahrnuje řešení IT a OT, která pokrývají celou souvislou řadu možných útoků.

Můžeme vám pomoci při udržování vaší infrastruktury v bezpečném a efektivně fungujícím provozním stavu – od posouzení úrovně zabezpečení a soustavného sledování základních prostředků, které poskytuje zlepšený přehled o vašich připojených výrobních provozech až po detekci hrozeb a plánování opatření umožňujících reagovat na tyto hrozby a obnovovat původní stav.

Prvním krokem, který musíte učinit, je zjištění aktuálního stavu vašich provozů, který určuje dosaženou úroveň zabezpečení. Riziko není nikdy možno zcela vyloučit, my vám však pomůžeme stanovit snesitelnou úroveň rizika pro vaše provozní prostředí. Tento postup zahrnuje seznámení se s dosavadní úrovní zabezpečení vašeho softwaru, vašich sítí a řídicích systémů, s vámi uplatňovanými pravidly a postupy a s chováním vašich zaměstnanců.

Po vyhodnocení aktuálního stavu zabezpečení a rozpoznání rizik je zapotřebí zajistit ochranu vašich provozů proti nepřebernému množství hrozeb. Námi poskytované služby v oblasti průmyslového zabezpečení, vám může pomoci při zajištění ochrany vašich průmyslových řídicích systémů za použití hloubkového obranného přístupu k problematice zabezpečení.

Při zavádění ochranných opatření, jakými jsou ověřování oprávnění, kontrola přístupu, zabezpečení dat a správa opravných aktualizací, využíváme nejnovější poznatky o oboru bezpečnostních technologií. Námi zaváděné řešení jsou ve shodě s aktuálně platnými normami.

 

Snadný a bezpečný vzdálený přístup

Nabízíme Vám návrh snadného, spolehlivého a bezpečného řešení vzdáleného přístupu. Snadno a rychle, bez hlubokých znalostí a složitých nastavení, přes sítě mobilních operátorů a internet získáte vzdálený přístup z vašich domovů a kanceláří. Samozřejmostí je vysoká úroveň zabezpečení včetně podpory mobilních platforem Apple IOS nebo Android.

 

Instalace software

Náš tým specialistů vám nabízí poradenství při instalaci softwarových produktů Rockwell Automation. Poradíme vám s konfigurací jednotlivých automatizačních zařízení, instalací základního konfiguračního software, programových či vizualizačních aplikací. Navrhneme pro vaši síť optimální využití virtuálních serverů, tenkých klientů a vzdáleného přístupu. Na základě vašich požadavků nastavíme bezpečné datové rozhraní mezi OT a IT sítěmi ve vašem podniku a přístupová práva uživatelů či uživatelských skupin k jednotlivým zařízením, softwarovým aplikacím či datovým zdrojům. ve spolupráci s našimi experty můžete optimalizovat nastavení softwarových systémů tak, aby spolehlivě a ve správný čas poskytovaly potřebná data pro efektivní řízení vašeho automatizovaného provozu.