Integrated Architecture Builder

Integrated Architecture Builder (IAB) je výjimečný nástroj pro volbu a kontrolu řídicího systému. Díky tomuto nástroji je možné velmi rychle navrhnout správný a optimální řídicí systém pro danou úlohu. Software IAB kromě hardwarové kontroly Vašeho řešení nabízí i prvotní návrh a kontrolu Vaší sítě Ethernet/IP včetně výpočtu její propustnosti. V portfoliu tohoto návrhového software jsou nejenom všechny řídicí systémy od Rockwell Automation ale také operátorské panely, průmyslové počítače, frekvenční měniče atd. Pro zrychlené generování sestav/řešení jsou v tomto software navrženy speciální dotazníky, kde vyplníte jen počty vstupů a výstupů a software sám navrhne řešení. Výslednou konfigurace můžete snadno sdílet se svými obchodními partnery nebo ji jednoduše přeměnit do rozpisky daného projektu.

Další informace najdete na stránkách Rockwell Automation.