Safety Automation Builder

Zcela nový pro ještě snadnější návrh bezpečnostních aplikací

Safety Automation Builder je bezplatný software, který zjednodušuje návrh bezpečnostních aplikací a provede vás vývojem vašeho bezpečnostního systému.

Zahrnuje rozvržení bezpečnostního systému, analýzu rizik, návrh opatření a výběr produktů (posouzení rizik) a následnou evaluaci, která vám pomůže splnit požadavky na úroveň vlastností bezpečnosti stroje (PL), dle ČSN (EN) ISO 13849-1.

  • Přiřazení požadavků na úroveň vlastností (PLr) a výpočet PLr
  • Specifikace bezpečnostních funkcí
  • Validace bezpečnostních obvodů
  • Dokumentace

Stahujte ZDARMA zde