Software


DesignSuiteFactoryTalk Design Suite

FactoryTalk Design Suite je skupina produktů, které slouží k vývoji, editaci a testování programových aplikací pro řídicí systémy a další automatizační zařízení. Do FactoryTalk Design Suite patří také simulační a emulační nástroje.

 

ConnectedComponentsWorkbench

Connected Components Workbench

Developerské prostředí sloužící k vytváření programových aplikací pro řídicí systémy řady Micro800 a vizualizačních (HMI - Human Machine Interface) aplikací pro operátorské panely řady PanelView800.

 

ConnectedComponentsWorkbench

Studio 5000

IDE (Integrated Developer Environment) určené pro vývoj a testování aplikací pro průmyslovou automatizaci. Podporuje hardwarová zařízení Rockwell Automation – produktové skupiny ControlLogix, CompactLogix, PowerFlex, Kinetix, Stratix, POINT I/O, FLEX I/O, PanelView Plus a další.

 

ConnectedComponentsWorkbench

Emulate 3D

Software pro digitální simulaci automatizovaného provozu. Jde o vývojové prostředí pro vytváření digitálních dvojčat (digital twins) jednotlivých automatizačních zařízení, pomocí kterých je pak v 3D grafickém prostředí simulována jejich vzájemná součinnost a datová komunikace.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Logix Echo

Emulace řídicích systémů ControlLogix, a to i jejich verzí pro procesní aplikace, které obsahují speciální PlantPAx instrukce. Tento emulační nástroj je plně integrován s vývojovým prostředím Studio 5000.

 

 

 

DesignSuiteFactoryTalk Operation Suite

FactoryTalk Operation Suite obsahuje softwarové produkty pro vizualizaci průmyslových dat a (HMI - Human Machine Interface). Do této skupiny řadíme i nástroje pro sběr průmyslových dat v reálném čase, jejich následné zpracování, zobrazování a archivaci.

 

factoryTalkViewMachineEdition

FactoryTalk View Machine Edition

Nástroj umožňující vizualizaci průmyslových dat (HMI – Human Machine Interface) na operátorských panelech PanelView Plus a MobileView. Vizualizační aplikace jsou vytvářeny pomocí FactoryTalk View Studio. Software funguje v architektuře station, tedy jedno zařízení slouží zároveň jako server i klient.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk View Site Edition

Poskytuje vizualizaci průmyslových dat (HMI – Human Machine Interface) na operátorských panelech PanelView Plus, na průmyslových počítačích VersaView nebo na počítačích jiných výrobců. Produkt se dodává jak v architektuře server-klient, tak v provedení station, kdy server i klient běží na jediném počítači. Vizualizační aplikace jsou vytvářeny pomocí FactoryTalk View Studio.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk ViewPoint

Softwarový produkt, který překládá vizualizace FactoryTalk View do html kódu a umožňuje tak jejich zobrazení na libovolném zařízení ve webovém prohlížeči. Podporuje responzivní webový design a jednotlivá vizualizační rozvržení jsou tak automaticky přizpůsobována velikosti displeje konkrétního koncového zařízení.

 

ConnectedComponentsWorkbench

ThinManager

Softwarový produkt pro poskytování obsahu tenkým klientům a dalším zařízením. Nasazení levnějšího hardwaru bez operačního systému eliminuje problémy s průběžnou aktualizací software, minimalizuje riziko vstupu malware do těchto zařízení. ThinManager umožňuje tyto výhody využít a přitom zajistit poskytování správného obsahu správným uživatelům ve správném čase. Podpora lokalizace pomocí GPS, Wifi, skenu QR kódu, autentizace uživatelů PINkódem, apod.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Batch

Systém pro kompletní řízení automatizovaných, částečně automatizovaných a manuálně prováděných dávkových procesů. Nabízí efektivní vytváření a správu receptur, řízení jednotlivých výrobních fází operátorem ve zvláštním vizualizačním rozhraní a umožňuje i manuální vstup dat z neautomatizovaných částí provozu.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Historian Site Edition

Systém pro spolehlivou a efektivní archivaci (historizaci) průmyslových dat. Umožňuje ukládat optimalizovaná a kontextualizovaná data ve zvláštním formátu tak, aby mohla být co nejefektivněji poskytována dalším aplikacím. FactoryTalk Historian Server je integrován s řadou dalších produktů rodiny FactoryTalk a umožňuje využít historizovaná data v těchto aplikacích.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Linx Gateway

Server OPC DA a OPC UA, který poskytuje data z průmyslových automatizačních zařízení Rockwell Automation. Díky této technologii mohou softwarové produkty třetích stran komunikovat s řídicími systémy Rockwell Automation a sdílet data s FactoryTalk aplikacemi.

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Transaction Manager

Systém pro sběr dat z řídicích systémů a jejich ukládání v SQL databázích. FactoryTalk Transaction Manager umožňuje přenos dat oběma směry, tedy i řízení výrobních procesů nastavenými pravidly a daty z nadřízených systémů.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Craft Brew

Balíček aplikací určený pro řízení automatizovaného provozu pivovaru. Obsahuje programovou aplikaci pro řídicí systém Logix a vizualizační aplikace pro FactoryTalk View Site Edition.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk TeamONE

Software umožňující přístup k průmyslovým datům prostřednictvím mobilních zařízení. Poskytuje data do mobilních aplikací pro operační systémy Android a iOS, ve kterých tak mohou být zobrazeny alarmy, hlášení o událostech, ale i hodnoty kterýchkoliv proměnných z řídicích systémů, respektive trendy těchto hodnot.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Metrics

Systém pro sledování OEE (Overall Equipment Effectiveness) – klíčového ukazatele hodnotícího efektivitu automatizovaného provozu.  Systém monitoruje výrobu, zaznamenává události z výrobních zařízení a sbírá data z řídicích systémů. Na základě těchto dat pak vyhodnocuje efektivitu práce strojů, linek a pracovníků.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk View VantagePoint

Reportní systém poskytující jednotný efektivní přístup k podnikovým datům. Sestavy vytvářené pomocí FactoryTalk VantagePoint je možné zobrazovat pomocí webového prohlížeče. Systém umožňuje vytvářet sestavy ve formátu přístrojové desky, tabulek, grafů, trendů a další.

 

 

 

Maintenance SuiteFactoryTalk Maintenance Suite

Softwarové nástroje určené pro správu průmyslových automatizačních zařízení a pro efektivní řízení jejich údržby tvoří produktovou skupinu s názvem FactoryTalk Maintenance Suite.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk AssetCentre

Systém pro ucelenou efektivní správu aplikačních, konfiguračních a kalibračních souborů všech automatizačních zařízení. Umožňuje verzování jednotlivých souborů – sledování změn, návraty k předchozím verzím, obnovu souborů po nehodě. Dále spravuje uživatelská přístupová oprávnění k jednotlivým zařízením a zaznamenává aktivitu uživatelů.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Network Manager

Monitoring OT sítě a síťová diagnostika. Systém poskytuje informace o jednotlivých zařízeních v OT síti v reálném čase. Slouží také jako konfigurační prostředí pro nastavení parametrů sítě či jednotlivých zařízení a umožňuje celou konfiguraci archivovat tak, aby mohla být efektivně obnovena v případě potřeby.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Analytics for Devices

Softwarový produkt dodávaný spolu s průmyslovým počítačem VersaView, na kterém je nainstalován. Vytváří ucelený přehled o všech zařízeních v průmyslové síti a poskytuje informace uživatelům o jejich aktuálním stavu. Výstup je možné zobrazit na jakémkoliv zařízení ve webovém prohlížeči, případně v mobilních aplikacích FactoryTalk TeamONE.

 

 

 

InnovationSuiteFactoryTalk Innovation Suite

FactoryTalk Innovation Suite zahrnuje softwarové produkty vyvinuté s použitím nejmodernějších IT technologií data science a machine learning. Jde o nástroje pro aktivní datovou analýzu, která je základem prediktivního a preskriptivního řízení v průmyslové automatizaci.

 

FT Analytics

FactoryTalk Analytics

Pod tímto názvem je nabízen balíček tří produktů, jejichž spojení umožňuje dosáhnout maximálního výkonu v datové analýze – FactoryTalk Analytics EdgeML, FactoryTalk Analytics DataView, FactoryTalk Analytics DataFlowML.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Analytics EdgeML

Implementace technologií umělé inteligence při sběru dat z řídicích systémů a jiných automatizačních zařízení. Pro vytváření datových modelů a analytických aplikací jsou k dispozici přednastavené knihovny algoritmů machine learning a data science. Systém je tak možné využívat bez hlubších programátorských znalostí.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Analytics DataView

Inovativní zobrazování průmyslových dat. FactoryTalk Analytics DataView je prostředí pro vytváření přehledných storyboards s mnoha přednastavenými interaktivními widgety. Takto vytvořené náhledy pak zobrazují data z průmyslových zařízení sloučená s daty z jiných zdrojů a analyzovaná vestavěnými technologiemi data science.

 

InnovationSuite

FactoryTalk Analytics DataFlowML

Nástroj k vytváření aplikací umělé inteligence pro průmyslovou automatizaci. Dokáže zpracovávat data ze široké škály datových zdrojů. V jeho jádru pak probíhá datová analýza, při které je možné data z různých vstupů slučovat (data mashing) a uplatňovat na ně nejmodernější algoritmy technologí data science a machine learning. Výsledná data mohou být v reálném čase streamována do téměř libovolné IT aplikace včetně cloudových aplikací.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Edge Gateway

Systém pro inteligentní sběr dat z automatizačních zařízení v OT síti, který umožňuje kontextualizaci dat již přímo na OT rozhraní, umožňuje vytvářet datové objekty s hierarchickou strukturou a je plně integrován se systémem Studio 5000 Object Configurator. Využitím FactoryTalk Edge Gateway získáte kontextualizovaná data, která mohou být efektivněji využita v IT aplikacích, se zachováním maximální rychlosti sběru dat v reálném čase.

 

ConnectedComponentsWorkbench

FactoryTalk Analytics LogixAI

Softwarový systém dodáváný v compute modulu pro řídicí systémy ControlLogix a CompactLogix nabízející využití nejmodernějších technologií umělé inteligence, machine learning a data science v průmyslové automatizaci. Jako detektor anomálií může být využit při predikci nutnosti zásahů údržby, jako virtuální senzor pak umožňuje stanovovat obtížně měřitelné hodnoty. Systém nabízí snadné ovládání bez nutnosti programátorských znalostí.