Automatizace a modernizace pivovarů 2022

pivovaryDne 9. 6. 2022 společnost ControlTech se zúčastnila již 12. ročníku odborné konference Automatizace a modernizace pivovarů 2022 o rozvoji pivovarských technologií. Tento ročník se konal ve velmi zajímavých prostorách hotelu Sladovna v Černé hoře, který se nachází v těsném sousedství nejstaršího českého pivovaru.

Konference se zúčastnilo více než sto zástupců pivovarů a společností zabývajících se průmyslovou automatizací.

Zvláštní důraz byl na letošní pivovarské konferenci kladen na kybernetickou bezpečnost v automatizovaných provozech pivovarů. Na toto téma hovořilo hned několik přednášejících. Bylo patrné, že přednášející i samotní účastníci si jsou dobře vědomi rostoucí důležitosti tohoto tématu,  zvyšujícího se výskytu kybernetických hrozeb, stejně tak růstu míry kybernetické zranitelnosti průmyslových provozů, který s sebou přináší digitální transformace.

Společnost ControlTech zastoupená Tomášem Glabazňou (Product Manager Software IIoT) prezentovala na pivovarské konferenci nejprve obecný pohled na kybernetickou bezpečnost v OT sítích a dále představila jednotlivá hardwarová i softwarová řešení Rockwell Automation pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

 

Prezentace: