Digitální dvojče s Emulate3D

emulate3D

 

Digitální dvojče, co to vlastně je? Dá se označit za virtuální model procesu nebo produktu, pomocí něhož dokážeme vytvářet velmi důvěryhodné modely různých automatizovaných zařízení. Virtuální model nám umožní simulovat mnoho funkcí, komunikovat mezi sebou a přizpůsobovat se rozdílným podmínkám. Digitální dvojče najde mnoho využití. Díky němu lze identifikovat strojní závadu dřív, než nám způsobí neočekávanou odstávku, lze odhalit a eliminovat problémy ještě dříve, než se zařízení uvede do provozu, a další. Tyto faktory umožní ve výrobních závodech zkrátit dobu zprovoznění nových linek, jelikož se tyto zařízení testovaly dříve ve virtuálním prostoru. Další benefity mohou být i proškolování zaměstnanců bez potřeby fyzického zařízení, určování životnosti stroje a testování změn ve virtuálním prostředí dříve, než je zavedeme do fyzického systému, možnosti porovnávat simulované a skutečné výkonnosti stroje a v neposlední řadě možnost vytvořit a otestovat zařízení ve virtuálním prostoru, což nám sníží náklady vynaložené k vytváření fyzických prototypů.

Emulate3D je nejnovější software pro simulaci a emulaci průmyslových systémů, pomocí něhož lze vytvářet přesné virtuální kopie Vašich automatizačních linek a zařízení. Lze nahrát 3D CAD modely pro virtuální testování strojních a systémových návrhů. Díky těmto funkcím se zlepšuje systémové plánování a zákazník má možnost virtuálně otestovat návrhy strojů a systémů, bez nutnosti pořizování fyzických komponentů. Pomocí tohoto softwaru, si sestavíte přesnou kopii např. automatizační linky, přidáte materiál, který se bude po dopravnících pohybovat, nastavíte roboty a můžete testovat výkonnost a funkčnost vašeho zařízení. Emulate3D nabízí mnoho funkcí, které využijete jak během návrhu automatizačních aplikací, tak během chodu, aby se předešlo zbytečným prostojům ve výrobě nebo montáži. K dispozici je i možnost velmi pokročilého testování tekutinových systémů, přičemž se v simulaci zachová objem tekutin, definuje přesný typ tekutiny, možnost míchání tekutin, vypočítávání průtoku, a další.

 

Emulate3D nabízí:

  • Simulace – Testujte a simulujte různé průmyslové systémy a linky. Prozkoumejte, jak Váš návrh funguje a odhalte případné nedostatky.
  • Testování PLC – Propojte systémy Logix s digitálním modelem. Testujte Váš program PLC a odhalte oblasti, které je třeba optimalizovat a vylepšit, dříve, než reálnou aplikaci spustíte.
  • Virtuální uvedení do provozu – Vyzkoušejte si virtuální fungování systému ještě před uvedením do provozu. Využijte tuto možnost k odhalení a opravě problémů dříve, než by Vám tyto nedostatky prodloužili uvedení do provozu.

 

Videa: