Informace k novým ceníkům

Vážený zákazníku,

 

ve druhém čtvrtletí roku 2021 dosáhly četné indexy spotřebitelských a výrobních cen historických maxim odrážející nové inflační tlaky na výrobce, které nebyly zaznamenány po celá desetiletí. Tato inflace má globální charakter, šíří se napříč všemi oblastmi výroby a může, ale nemusí, být svou povahou přechodná. Stejně jako u všech ostatních světových výrobců mají tyto nedávné a neobvyklé inflační tlaky významný a podstatný dopad na celé portfolio produktů společnosti Rockwell Automation.

Od počátku působení těchto mimořádných inflačních faktorů se společnost Rockwell Automation snaží nepřetržitě pracovat na zmírnění, minimalizaci a absorpci dopadu těchto inflačních faktorů na svůj sortiment. Bohužel, šíře a rozsah tohoto dopadu vyústily v nutnost přijmout zvláštní opatření, které by kompenzovalo část zvýšených nákladů.

S účinností od 28. listopadu 2021 proto společnost Rockwell Automation dočasně navýší ceníkové ceny o 4,3 % u téměř všech produktů v rámci portfolia společnosti Rockwell Automation. Těchto 4,3 % představuje přírůstek k nedávné každoroční srpnové úpravě. Tyto úpravy jsou v souladu s mnoha globálními inflačními indexy odrážejících spotřebitelskou a výrobní inflaci. Ukazatele a jejich nové historické maximální hodnoty lze nalézt na  internetových stránkách OECD.

Předpokládáme, že tato dodatečná úprava ceníkových cen o 4,3 % bude dočasná a bude zrušena, jakmile tyto velmi neobvyklé inflační tlaky ustoupí. Pokud dojde k "návratu k normálu" z těchto nadsazených nákladů, bude oznámen časový plán stažení.

Společnost Rockwell Automation bude i nadále sledovat vývoj situace a neobvyklé prostředí s vysokou inflací a pracovat na minimalizaci dopadů na naše zákazníky.

 

Děkujeme za pochopení nastalé situace, kterou nemůžeme nijak ovlivnit.