Příběh komunikačního software FactoryTalk Linx

Úvodní slova manuálu pro WinLinx

Co je LINX? Ve vašich procesorech (řídicích systémech) je uloženo velké množství dat. Nebylo by skvělé být mít možnost tato data shromažďovat a používat v aplikacích?

 

FTLinx1

Počátek OPC

Píše se rok 1994. Rockwell Automation provádí akvizici firmy ICOM Software a získává tak absolutně nejlepší programátory a vizionáře v průmyslové automatizaci své doby. Tito noví programátoři/vývojáři se stanou hlavními pilíři divize Rockwell Software. Rockwell akvizicí firmy ICOM získal i aplikaci WinLinx, softwarový produkt, který předběhl dobu a zapíše se do dějin průmyslové automatizace a komunikace. Hlavním úkolem aplikace WinLinx bylo přenášení dat mezi řídicími systémy a aplikace v prostředí Window 3.1 pomocí DDE (Dynamic Data Exchange).  v tom samém roce je Rockwell Automation jedním z 5 zakládajících členů organizace OPC Foundation.  Je zcela nepochybné, že vizionáři z Rockwell Software viděli slabiny komunikace DDE a proto pomáhali prosadit nový standard OPC (OLE for Process Control).  Koncepce OPC byla natolik úspěšná, že se o 10let později, tedy v roce 2004, stala nejrozšířenější metodou přenosu dat v průmyslu.

Komunikační aplikace Winlinx si získává srdce uživatelů a aplikačních programátorů. Počet jejich instalací úspěšně narůstá. Vývojáři v Rockwell Software však tuší, že budoucím požadavkům nebude stačit a že nové verze musí být plně 32bitová a zároveň musí podporovat standard OPC. Je tedy zahájen vývoj aplikace RSLinx. O několik let později již mohou uživatelé volit, zda jejich aplikace bude komunikovat pomocí WinLinx nebo RSLinx, protože jsou nabízeny po nějaký čas souběžně. Rychlost rozšíření operačních systémů na bázi Windows NT však pro aplikaci WinLinx znamají její konec a žezlo v prodeji přebírá RSLinx. Druhá generace komunikační aplikace s názvem RSLinx využila řešení COM a DCOM od Microsoftu a rozhodnutí vsadit na toto řešení bylo ve své době zcela správné, protože jak jsme již řekli, standard OPC, u jehož zrodu stála také firma Rockwell Automation, zcela opanoval svět průmyslové komunikace.

 

Definice nového standardu

V roce 2003 organizace OPC Foundation vydala tiskovou zprávu o tom, jak by měla vypadat budoucí verze OPC, které nebudou využívat řešení COM a DCOM. Toto řešení mělo využívat webové služby a XML a nemělo být svázáno jen s operačním systémem Windows. Název nového standardu zněl OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) a první specifikace protokolu vyšla po 3 letech v roce 2006.

 

FTLinx2První verze FactoryTalk Linx

Podívejme se na chvíli, jak vypadala v té době, tedy v roce 2006, situace v oblasti řídicích systému u Rockwell Automation. Řídicí systémy CompactLogix 1769-L3xE a 1768-L4x začínají vytlačovat letité SLC500. Rockwell Automation vypouští další eso z rukávu, bezpečnostní variantu ControlLogixu, kterou příznačně označí jako GuardLogix. Mezi programátory se dostane přelomová verze RSLogix 5000 verze 16, která umožňuje vytvářet Add-On Instrukce. v oblasti vizualizace (SCADA) se představuje multiserververové a multiklientské řešení s názve RSView SE. Současně s touto novou vizualizací se představuje i nový komunikační program, který se jmenuje RSLinx Enterprise.  Nový komunikační program RSLinx Enterprise má za úkol zvýšit propustnost komunikace po Ethernet/IP do řídicích systémů Logix a již od počátku svého vydání nabízí vyšší optimalizaci komunikace než původní RSLinx.  Software RSLinx později dostal k svému jménu přívlastek Classic. Vizualizace RSView SE byla přejmenována na FactoryTalk View SE a RSLinx Etnerprise byl přejmenován na FactoryTalk Linx a komunikují spolu přes FactoryTalk LiveData.

 

FTLinx3Současnost

Rockwell Automation na svých webových stránka nabízí informaci o životním cyklu každého jejich produktu. Komunikační program RSLinx Classic má příznak Active Mature a to znamená, že místo něho existuje technologicky vyspělejší a perspektivnější řešení. Podívejme se tedy na porovnání staršího komunikačního programu RSLinx Classic s nejnovější generací komunikačního programu FactoryTalk Linx. Samotný FactoryTalk Linx, který je zdarma, nabízí jen tzv. LiveData komunikaci. Pokud tedy chcete přidat OPC DA a OPC UA interface, je nutné doinstalovat FactoryTalk Linx Gateway. Prvním a zásadním rozdílem je, že RSLinx Classic nemá podporu pro OPC UA. Další důležitou vlastnost, kterou RSLinx Classic postrádá je podpora CIP Security, tedy kybernetickou bezpečnost. Kromě těchto dvou hlavní rozdílů musíme ještě jednou připomenout, že RSLinx Classic nenabízí takou datovou propustnost jako FactoryTalk Linx. Z těchto několika vět je patrné, že budoucnost patří mnohem perspektivnějšímu FactoryTalk Linxu. Většina zákazníků RSLinx Classic však neví, jakou verzi FactoryTalk Linxu zvolit a proto jsme pro vás připravili ideovou konverzní tabulku.

 

 

Dodáváno zdarma bez aktivace a OPC funkcionality

Platforma FactoryTalk Linx

Platforma RSLinx Classic

FactoryTalk Service Platform FactoryTalk Linx

 

Dodáváno například s FactoryTalkView SE/ME

RSLinx Classic Lite Edition

 

Dodáváno například s RSLogix Micro, RSLogix 500

Placené verze

 

FactoryTalk Linx Gateway

RSLinx Classic

Velikost aplikace

Typ (název)

aktivace

Počet OPC Tagů

Architektura

FactoryTalk Linx

DataBridge

Typ (název)

aktivace

Instalováno v zařízení

Gateway Embedded

500 DA

500 UA

CompactLogix 5480
Windows Core

500 Tagů

n/a

Velmi malá

Gateway Basic

1000 DA

1000 UA

FactoryTalk Linx a FactoryTalk Gateway na společném počítači

není

n/a

Malá

Gateway Standard

5000 DA

5000 UA

FactoryTalk Linx a FactoryTalk Gateway na společném počítači

n/a

RSLinx Classic

Single Node

1 Řídicí systém

lokální OPC

Střední

Gateway Extended

15000 DA

15000 UA

FactoryTalk Linx a FactoryTalk Gateway na společném počítači

n/a

RSLinx Classic

OEM

Vícero řídicí systémů

 lokální OPC

Velká

Gateway Distributed

32000 DA

32000 UA

Distribuovaná verze s podporou až 10 serverů FactoryTalk Linx

n/a

RSLinx Classic

Gateway

Vícero řídicí systémů

Lokální nebo distribuované OPC

Velmi velká

Gateway Professional

500 000 DA

500 000 UA

Distribuovaná verze s podporou až 10 serverů FactoryTalk Linx

200 000 Tagů

n/a

 

 

FTLinx4FTLinx5FactoryTalk Linx Gateway Embedded pro CompactLogix 5480

Nejvýkonnější platforma Logixu budila pozornost hned od svého uvedení na trh. Nebyl to jen početní výkon nového řídicího systému, byly to i tři síťové Ethernet karty s gigabitovou přenosovou rychlostí. Nicméně to nejzajímavější pro uživatele bylo, že současně s řídicím systémem zákazník dostal vestavěný a poměrně výkonný osobní počítač s procesorem Core i7. Tato platforma doslova vybízela k tomu, aby byl přímo na ni nainstalován FactoryTalk Linx Gateway. Toto řešení přináší neuvěřitelné síťové možnosti. Bylo tak vyslyšeno i další přání zákazníku, aby vznikla speciální verze FactoryTalk Linxu Gateway s nižším počtem TAGů za symbolickou cenou. Zároveň byla přidána funkčnost, kterou doslova nikdo nečekal, a to je DataBridge. FactoryTalk Data Bridge přenáší data (synchronizuje) mezi FactoryTalk Linxy, FactoryTalk View SE HMI Tagy a jinými OPC servery.

 

Závěr

Rockwell Automation se v roce 2018 připojil ke skupině výrobců, kteří budou vytvářet a prosazovat nový standard s názvem OPC UA TSN  (Time Sensitive Networking) a my už s  netrpělivostí vyhlížíme, kdy se objeví nová generace LINXu.